Výběr správného pilového kotouče

Aby bylo možné správně zvolit správný pilový kotouč pro vaše potřeby, je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Popisujeme tři typy pásových pilových listů hlouběji, podle požadované účinnosti řezu, správných rozměrů kotouče a aspektů týkajících se úhlu háčku, stoupání a celkového tvaru.

Pro začátečníky doporučujeme při výběru pilového kotouče vzít v úvahu maximální rychlost řezání a rychlost pilového kotouče (obvodová rychlost).

alegere panza malýV závislosti na požadované účinnosti řezání dřeva si musíme vybrat z následujících tří typů nožů:

Nastavit ostří zubů - lze je snadněji vyrobit a počáteční investice je menší. Navíc se snadno udržují.
Čepele zubů Swage - nabízejí vysokou efektivitu řezu, ale jejich údržbu v drahé technologii.
Čepele zubů ze stellitu - nabízejí nejvyšší efektivitu řezu, a proto jsou z ekonomického hlediska nejlepší, zejména díky zvýšené rychlosti řezání a trvanlivosti při řezání. Na druhé straně mají řezané povrchy také vyšší kvalitu.


Výběr správných rozměrů pilového kotouče závisí pouze na pásové pile.
Počáteční šířka čepele, měřená od vrcholu zubu po zadní stranu čepele, musí být stejná jako šířka kola plus výška zubu plus 3 mm, což představuje mezeru mezi dnem dna a okraj kola. Tloušťka čepele se volí na základě průměru kola a musí být přibližně 1/1000 od průměru kola. Délka čepele je obecně doporučována výrobcem stroje; je uveden obecně doporučený prostor zubů, počet zubů a minimální a maximální konstrukční délky.
Vlastnosti pilového zubu jsou velmi důležité, aby řez mohl nabídnout optimální výsledky. Trvanlivost břitu, řezná síla a rychlost posuvu jsou jen některé z charakteristik, které vyžadují pozornost. Bez ohledu na druh řezaného dřeva musí být plocha pažeráka co největší, aby bylo odstranění pilin účinné. U měkkého dřeva se obecně doporučuje použít větší rozteč, a pro tvrdší dřevo menší rozteč, aby bylo do řezu současně zapojeno více zubů.


Proto nejdůležitější parametry při výběru výšky a tvaru jsou:
Druh řezaného dřeva
Průměr kulatiny nebo výšky řezu
Rychlost řezu


Zde tvary zubů najdete v Metamobu s tím, že je možné provést jakýkoli typ tvaru označený klientem.
Úhel háčku musí být vhodně zvolen tak, aby během řezání poskytoval potřebnou sílu. Velký úhel háčku nabízí účinnější řez, ale může snížit stabilitu zubu během řezu. Pro řezání měkkého dřeva nebo velkého dřeva se doporučuje použít úhel 25 ° - 30 ° pro břitové destičky a břitové destičky a 10 ° - 15 ° pro nastavené zuby. Příliš malý nebo příliš velký úhel háčku může během procesu řezání způsobit mnoho problémů, včetně praskání, zejména ve spodní části jícnu.
Tvar zubů PVi, který pomáhá při účinném odstraňování pilin, je obecně doporučeno pro zimní použití. Proměnná rozteč se skládá z opakující se sekvence nerovných zubních prostorů a doporučuje se v mnoha situacích, včetně řezání během zimní sezóny nebo zejména tvrdého dřeva. Použitím tohoto typu rozteče mohou být vibrace sníženy a je možné zvýšení rychlosti posuvu. Proměnná hloubka se týká nerovných hloubek v mezeře mezi dvěma zuby. To také pomáhá při snižování vibrací. Můžeme provést vario pitch s konstantní nebo variabilní výškou. Obvykle má sekvence 4 nebo 6 zubů a na základě požadovaného efektu si můžeme vybrat, že rozdíl mezi zuby bude větší nebo menší. Obecně se automatické brousicí stroje doporučují pro ostření a údržbu ostří se složitějšími vlastnostmi, jako jsou ty uvedené výše.


Další informace o výběru pilového kotouče mohou konzultanti společnosti Metamob nabídnout během technické pomoci.

Přihlásit se k odběru oznámení o novém článku:

Kontakt

Adresa: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunsko
Telefon: + 40 261--711511
E-mail: metamob@metamob.ro

O Společnosti

Automatizovaný překlad

Angličtina English